FORENINGSPORTAL Foreninger på Stord

Venelaget For Gruo

Vedelaget for Gruo er eit frittståande og upolitisk lag som ved frivillig innsats arbeider for å ta vare på minna - gjenstandar, bygningar, foto, og historie - frå gruvedrifta på Litlabø. I sitt arbeid skal laget, der dette er ønskjeleg og naturleg, samarbeida med offentlege institusjonar, firma, privatpersonar og andre lag og organisasjonar som har samanfallande mål og interesser.

Kasserar:  Ingvild Skaret Sortland  

Tlf.950 76 284

Fritidsaktiviteter

Interesseforening

Kontaktinformasjon

99499457 / 53493403

stiger@gruo.no

www.gruo.no/?page_id=25

Leiar: Torbjørn Marthinsen

Besøksadresse

Postadresse
Gruva 11
5415 Stord

Andre opplysninger

Org.nummer
989633759

Ant. medlemmer
0

Kategori
Allmenn

Sist oppdatert
26.02.2020

Rediger med kode

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal