FORENINGSPORTAL Foreninger på Stord

IL SOLID

idrett 

Verdiane våre: Engasjement – Respekt – Rettferdig – Inkludering, ligg i botn for alt arbeidet me gjer i IL Solid. Det er eit mål at alle skal finna glede i å vera i aktivitet i Solid og difor ønskjer me at ALLE skal ha same mogelegheit til å delta i våre aktivitetar.

Klangboltane

Song og musikk 

Johannes Matre, Geir Atle Matre, Per Harald Lunde, Vidar Johnsen, Nils Runnane, Joar Losnegård, Jarle Grov, Paul Matre, Kristian Stangeland, Håkon Nøtland, Øystein Olsen, Endre Olsen, Vidar Hope. Hjemsted Grishuset, Lunde, Stord Om Kvar søndag samlast 13 kompisar frå Sagvåg i vest til Grov i aust i eit grishus på Lunde for å drøsa, syngja og spela. Stundom spelar dei konsert. Biografi Ein brautande kompisgjeng frå strekninga Grov - Sagvåg, som kvar søndag dei siste 15 åra har samlast i eit grishus på Lunde for å fortelja lysskye skrøner og syngja viser frå grisgrendte strøk. Frå initiativtakar og grishusvert Per Harald Lunde i si tid inviterte fire nokolunde røysteføre kompisar på øving – via ein god del gjennomtrekk – tel Klangboltane no 13 vokalistar og musikarar. Bandkoret er kanskje mest kjend for sine Vømmøl-tolkingar, som mellom anna har ført oss til Verdalen tre år på rad for å syngja på Vømmølfestivalen. Men har òg gjort suksess med irsk repertoar, og nyleg utselte hyllestkonsertar for helten Ivar Medaas.

NAAF (Norges Astma og Allergiforbund) Stord lokalforening

Allmenn 

NAAF jobber med å bremse den økende utvikling av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer for at dei som har sykdommen skal kunne leve best mulig med den. Eier Det Norske Helsesenter Valle Marina på Grand Canaria og Geilomo barnesjukehus. Lokalt jobber me med å informere og har tilbud til medlemmer. Turgruppe, bassengtrening, familiedager og meir.

Rommetveit Båtlag

Allmenn 

Rommetveit Båtlag er eit ideelt, friviljug lag med føremål å driva båthamn til sjølvkost og utan forteneste, basert på eigen dugnadsinnsats frå medlemmar. Hamna er godt skjerma for vær og vind og har omlag 420 båtplassar samt eige lagshus. Rommetveit Båtlag vart skipa i 1968 og i 2018 vart laget 50 år. I 2019 var det 30 års jubileum for opning av hamna.

Sagvåg KFUK-KFUM Speidarane

Barn og ungdom 

Me driv Speidararbeid i lag med Leirvik KFUK-KFUM. Me har innebase i kjellaren i Nysæter Kyrkje og utebase på leirplassen vår på Nautøy. Ellers så lager me semesterplan der me skriv oppmøteplass. Me utforsker ulike stader på Stord. Gruppa er open for alle barn/ ungdom som treng ekstra person med seg på skulen må og ha det på speidaren.

Sagvåg Kystlag

 

Leiar; Terje Lamo Skrivar; Marianne Dinsdale Kas; Ingeborg Strand St.medl;Tor Jensen, Karl Otto Gravdal, Leif A Skogseide. Kystlaget har Krambua i Sagvågsbrekko til medlemslokal. Dette er kun et medlemstilbud som kan nyttes til sosiale møter - kurs - samlinger. Krambuo har sitteplass ca 28. pers. - det er ikkje tillatt å lage mat i lokalet, men det er kaffetrakter og kjøleskap/ oppvaskemaskin tilgjengelig. For avtale om lån av lokalet; Ingeborg Strand - 95742357 Kystlaget har ca 80 medlemmar og er medlem i Forbundet kysten. For innmedling; http://www.kysten.no/skjema/bli-medlem

Songlaget Stordabuen

Song og musikk 

​Songlaget Stordabuen vart skipa i 1935, og har dermed runda 80 år. Koret er medlem av Norges Korforbund, og har ein stabil medlemsmasse på rundt 70 songarar. Det hender at nokon slutter, men me har det so kjekt at det stadig kjem nye krefter til.

Stord Bedriftsfotball

idrett 

Her vil lag som er med i serien ha sitt eget forum , hvor de kan legge ut sine ting ang. lag, kamper, resultater o.s.v. Mer info vil komme når serien starter opp igjen til våren.

Stord Golfklubb

idrett 

Banen er open, vintergreen og matteutslag på alle hol. I periodar med mildvær vil somargreen vera opne. Drivingrangen og simulator er open. Du kan kjøpe rabattkort for både range og simulator i golfbutikken vår.

Stord Musikklag

Song og musikk 

Stord musikklag er eit av landets eldste korps og vart stifta i 1899. Korpset vert dirigert av Preston Kingsley og øver kvar tysdag frå 19.00-21.30. Korpset tel omlag 30 faste medlemer.

Stord Mållag

Allmenn 

Stord Mållag er eitt av dei eldste lokallaga i landet. Maalvinarlaget vart starta opp av studentar ved seminariet (lærarskulen) på Stord i 1877, medan soga til Stord Mållag vel startar i 1901. Sidan den gongen har det vore nokre avbrot, men stort sett har laget hatt aktivitet heilt sidan den gongen.

Stord Pistolklubb

idrett 

Stord Pistolklubb vart stifta i 1976 og har i dag 121 medlemmer. Me disponerer ein stor innandørshall med 20 standplasser, og tilhøyrande klubblokaler, i Prestagardsskogen. Adresse for banen er Prestegardsskogen Idrettsanlegg. Vestlivegen 42, 5414 Stord

Stord ungdommens røde kors

Allmenn 

Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen for deg som er mellom 13 - 30 år og er frivillig eller tillitsvalgt i Røde Kors. Sammen skal vi som et rådgivende organ påvirke og utfordre resten av Røde Kors i spørsmål som omhandler unge som målgruppe og som frivillige. Gjennom vår tilstedeværelse som unge frivillige i aktivitet og unge tillitsvalgte i råd, sikrer vi unges medvirkning i Norges Røde Kors' humanitære arbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå,

Utbygdo Grendahus

Allmenn 

Grendahuset har i dag ein viktig funksjon i Kåreviks-bygda på Stord. Det er her ein kan få leiga eit flott lokale til t.d. bryllup, konfirmasjonar og samankonstar av ulike slag.

Venelaget For Gruo

Allmenn 

Vedelaget for Gruo er eit frittståande og upolitisk lag som ved frivillig innsats arbeider for å ta vare på minna - gjenstandar, bygningar, foto, og historie - frå gruvedrifta på Litlabø. I sitt arbeid skal laget, der dette er ønskjeleg og naturleg, samarbeida med offentlege institusjonar, firma, privatpersonar og andre lag og organisasjonar som har samanfallande mål og interesser.

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal